رسیور ها از هر نوع وای فای آدابتور وای فای پشتیبانی نمیکنند از همین رو لیست زیر برای دارندگان رسیور استرانگ قرارداده شده...