1.کابل لن رو به رسیور متصل کنید

2.اعداد6969 رو وارد کنید

3.در قسمت منو گزینه option و بعدپرتوکلSssp رو انتخاب می کنید

4. درقسمت IP addres گزینهonرو انتخاب وبعد دکمه قرمز ریموت کنترول رو بزنید تا ارتباط بین مودم ورسیور برقرار شود

5.از منو خارج شده و بر روی کانال کارتی رفته واعداد 8281 رو وارد کنید و از بین گزینه های CCcam و newcam هر یک رو که خواستید می توانید انتخاب کنید و مشخصات سرور خود رو وارد کنیدو دکمه کانکت رو فشار دهید...